Khmer (Cambodia)
Thai (ภาษาไทย)
Lao (ພາສາລາວ)
French (Fr)
Korean(Republic of Korea))
Japanese(JP)
Chinese(中国)
English (United Kingdom)
Vietnamese-VN
Trang chủ Khách hàng Dự án đã hoàn thành

matbao

Công ty Truyền thông Mắt Bão
 
- Dự án      : Tài liệu, hợp đồng, website;
                   ngôn ngữ Việt-Anh và Anh-Việt
- Số lượng : 4,500 trang
 

nippon express

Công ty  LD TNHH Nippon Express VN
 
- Dự án      : Phiên dịch đàm phán/hội thảo;
                   ngôn ngữ Nhật - Việt, Nhật - Anh
- Số lượng : 7 ngày
 

gas south05

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PV Gas)
 
- Dự án      : Tài liệu, website; Ngôn ngữ Việt-Anh
- Số lượng : 440 trang
 

luatviet

Công ty Luật Việt
 
- Dự án      : Tài liệu chuyên ngành; ngôn ngữ Anh-Việt
- Số lượng : 50 trang
 

asiafood

Công ty thực phẩm Á Châu
 
- Dự án     : Tài liệu Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và
                   bao bì nhãn hiệu; ngôn ngữ Dịch Việt - Anh, Việt
                   - Hoa, Việt - Cambodia, Việt – Thái, Việt-Hàn
- Số lượng: 1,220 trang
Công ty Thực phẩm Á Châu
 

shiseido05

Công ty TNHH Shiseido
 
- Dự án      : Tài liệu , catalogue, leaflet ;
                   ngôn ngữ Anh – Việt và Việt - Anh
- Số lượng : 920 trang
 


Trang 2 trong tổng số 6

Hồ Chí Minh

icon-phone
(028) 6294 9962
mobi
090 901 4460
icon-mail

Hà Nội

icon-phone
(024) 3652 7206
mobi
091 695 3121
icon-mail

Global

mobi
+84 (0)90 901 4166 (V)
mobi
+84 (0)90 901 4460 (E)
icon-mail

Tin tức mới - blog