Khmer (Cambodia)
Thai (ภาษาไทย)
Lao (ພາສາລາວ)
French (Fr)
Korean(Republic of Korea))
Japanese(JP)
Chinese(中国)
English (United Kingdom)
Vietnamese-VN
Trang chủ Dịch vụ Dịch tài chính kế toán, ngân hàng

Dịch tài chính kế toán và ngân hàng

66

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp và chính xác ngành tài chính kế toán và ngân hàng cho các công ty kiểm toán, ngân hàng, các tổ chức tài chính, dịch vụ đầu tư tài chính và bảo hiểm, các công ty sản xuất kinh doanh và tập đoàn đa quốc gia. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kịp thời và chất lượng cao, đảm bảo bản dịch chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của quý khách bất cứ khi nào.

Hiểu được tầm quan trọng của loại tài liệu này, chúng tôi chỉ sử dụng đội ngũ chuyên gia dịch thuật chuyên ngành tài chính hàng đầu, mang đến cho quý khách dịch vụ đáng tin cậy nhất.

Bằng cách ưu tiên hàng đầu cho chất lượng, chính xác và bảo mật, chúng tôi đã được nhiều công ty trong ngành tài chính tin tưởng và có danh tiếng trong việc cung cấp biên dịch giàu kinh nghiệm và có năng lực chuyên môn.

Ngôn ngữ và khái niệm tài chính có thể thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác. Dịch tài chính đòi hỏi phải có chuyên gia dịch thuật chuyên ngành tài chính. Biên dịch tài chính của chúng tôi hiểu được các quốc gia có hướng dẫn cụ thể về tài chính liên quan đến việc định dạng, đánh số, và các thuật ngữ. Các chuyên gia của chúng tôi được đào tạo để nhận ra những khác biệt này và có thể hỗ trợ quý khách trong việc sử dụng các thuật ngữ chính xác.

 

Đội ngũ dịch thuật tài chính

Đội ngũ dịch thuật của chúng tôi được tuyển chọn và kiểm tra kỹ càng để đảm bảo rằng chỉ các biên dịch, biên tập viên và thẩm định viên chuyên nghiệp trình độ phù hợp mới được phân công thực hiện dự án của quý khách.

Tất cả các biên dịch của chúng tôi sử dụng bộ nhớ dịch thuật, từ điển, thuật ngữ độc quyền, và tuân thủ qui trình kiểm soát chất lượng, đảm bảo mọi bản dịch chính xác và nhất quán.

 Chúng tôi hiểu tính chất tài liệu tài chínhrất nhạy cảm, chúng tôi thực hiện qui trình bảo mật nghiêm ngặt và cam kết bảo mật cho khách hàng. Tt cả chuyên viên dịch thuật của chúng tôi đều bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật thương mại và không tiết lộ của công ty.

 

Tài liệu tài chính kế toán và ngân hàng

Chúng tôi có thể dịch trên nhiều định dạng tập tin điện tử đa ngôn ngữ. Chúng tôi nhận tất cả các loại tập tin giao các tập tin được định dạng theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm dịch tất cả các loại tài liệu tài chính kế toán và ngân hàng, bao gồm:

 • - Báo cáo tài chính

 • - Báo cáo thường niên

 • - Báo cáo của kiểm toán viên

 • - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • - Bảng cân đối kế toán

 • - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • - Thuyết minh báo cáo tài chính

 • - Bảng cân đối số phát sinh

 • - Kế hoạch và ngân sách kinh doanh

 • - Hướng dẫn báo cáo tài chính

 • - Chính sách tài chính kế toán của công ty

 • - Số cái, sổ nhật ký, sổ chi tiết, tài liệu kế toán khác

 • - Báo cáo hàng tồn kho

 • - Báo cáo tình hình thực hiện dự án, tình hình xuất nhập khẩu

 • - Hóa đơn, chứng từ, mẫu biểu kế toán

 • - Báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế XNK

 • - Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, tài liệu kiểm tra thuế

 • - Tài liệu ngân hàng

 • - Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, giấy nhận nợ

 • - Sao kê, báo có, báo nợ, ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền

 • - Tài liệu liên quan đến bảo hiểm

 • - Bản cáo bạch

 • - Chào bán hạn chế và chào bán công khai

 • - Danh mục đầu tư tài sản

 • - Các loại tài liệu tài chính kế toán và ngân hàng khác

 

 

Hồ Chí Minh

icon-phone
(028) 6294 9962
mobi
090 901 4460
icon-mail

Hà Nội

icon-phone
(024) 3652 7206
mobi
091 695 3121
icon-mail

Global

mobi
+84 (0)90 901 4166 (V)
mobi
+84 (0)90 901 4460 (E)
icon-mail

Tin tức mới - blog