Khmer (Cambodia)
Thai (ภาษาไทย)
Lao (ພາສາລາວ)
French (Fr)
Korean(Republic of Korea))
Japanese(JP)
Chinese(中国)
English (United Kingdom)
Vietnamese-VN
Trang chủ Khách hàng Dự án đã hoàn thành
vietkim
Công ty CP Việt Kim
 
- Dự án      : Phiên dịch tiếng Thái báo cáo thường niên
- Số lượng : 03 ngày
 

danang

Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng

 

- Dự án      : tài liệu , nội dung website về Đà Nẵng;

                   ngôn ngữ Việt - Hàn

- Số lượng : 60 trang

 

toyo

Công ty TNHH TOYO Việt Nam
 
- Dự án      : Phiên dịch Hoa Việt tại Đồng Nai
                   hướng dẫn lắp đặt dây chuyền kỹ thuật
- Số lượng : 10 ngày
 

vixumilk

Công ty CP SX-TM Tân Việt Xuân
 
- Dự án      : tài liệu tiêu chuẩn chất lượng, giấy chứng nhận,
                   biên bản kiểm định; ngôn ngữ Balan – Việt
- Số lượng : 60 trang
 

dbz

Công ty Giải Pháp Kinh Doanh Kỷ Nguyên Số
 
- Dự án      : Dịch website ; ngôn ngữ Anh – Pháp,
                   Anh – Hà Lan, Anh – Tây Ban Nha, Anh – Đức
- Số lượng : 150 trang
 
kiem toan thuy chungCông ty TNHH Kiểm Toán Thủy Chung
 
- Dự án      : Dịch Báo cáo tài chính các ngôn ngữ
                   Anh – Nhật, Hàn, Trung, Pháp
- Số lượng : 10,500 trang
 


Trang 5 trong tổng số 6

Hồ Chí Minh

icon-phone
(028) 6294 9962
mobi
090 901 4460
icon-mail

Hà Nội

icon-phone
(024) 3652 7206
mobi
091 695 3121
icon-mail

Global

mobi
+84 (0)90 901 4166 (V)
mobi
+84 (0)90 901 4460 (E)
icon-mail

Tin tức mới - blog