Khmer (Cambodia)
Thai (ภาษาไทย)
Lao (ພາສາລາວ)
French (Fr)
Korean(Republic of Korea))
Japanese(JP)
Chinese(中国)
English (United Kingdom)
Vietnamese-VN
Trang chủ Khách hàng Dự án đã hoàn thành
petro ts
Tổng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật
Dầu Khí - PTSC
 
- Dự án      : Dịch tài liệu kỹ thuật chuyên ngành dầu khí
                   ngôn ngữ Anh và Nhật
- Số lượng : 510 trang
 
sanyo03
Công ty TNHH Sanyo Việt Nam
 
- Dự án      : Dịch tài liệu kỹ thuật chuyên ngành điện tử
                   ngôn ngữ Anh và Nhật
- Số lượng : 900 trang
 
kinh do
Công ty CP Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn
 
- Dự án      : Dịch tài liệu chuyên ngành thực phẩm
                   ngôn ngữ Việt - Anh
- Số lượng : 75 trang
 
cmn outdoor
Công ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo CMN
 
- Dự án      : Dịch tài liệu Quảng cáo ngôn ngữ Anh Việt
- Số lượng : 11,800 trang
 
the landmark
Công ty Liên Doanh International Burotel –
Cao ốc The Landmark
 
- Dự án      : Dịch tài liệu chuyên ngành xây dựng và tài liệu
                   doanh nghiệp ngôn ngữ Anh và Nhật
- Số lượng : 7,900 trang
 
ctgroup
Công ty CP Quốc Tế C & T
 
- Dự án      : Dịch tài liệu doanh nghiệp ngôn ngữ Việt - Anh
- Số lượng : 450 trang
 


Trang 6 trong tổng số 6

Hồ Chí Minh

icon-phone
(028) 6294 9962
mobi
090 901 4460
icon-mail

Hà Nội

icon-phone
(024) 3652 7206
mobi
091 695 3121
icon-mail

Global

mobi
+84 (0)90 901 4166 (V)
mobi
+84 (0)90 901 4460 (E)
icon-mail

Tin tức mới - blog