Khmer (Cambodia)
Thai (ภาษาไทย)
Lao (ພາສາລາວ)
French (Fr)
Korean(Republic of Korea))
Japanese(JP)
Chinese(中国)
English (United Kingdom)
Vietnamese-VN
Trang chủ Khách hàng Dự án đã hoàn thành

hyundai03

Công ty TNHH Hyundai Việt Nam
 
- Dự án      : tài liệu chuyên ngành kỹ thuật về vận tải ;
                   ngôn ngữ Anh – Việt
- Số lượng : 760 trang
 

bitexco

Tòa nhà Bitexco
 
- Dự án      : tài liệu hồ sơ thầu, hợp đồng xây dựng ;
                   ngôn ngữ Việt - Anh
- Số lượng : 300 trang
 

pwc-logo

Công ty TNHH Kiểm Toán Pricewaterhouse
 
- Dự án      : tài liệu, báo cáo thường niên;
                   ngôn ngữ Việt – Anh, Anh – Việt
- Số lượng : 85 trang


 

vietnam airlines

Hàng không Vietnam Airlines
 
- Dự án      : tài liệu hướng dẫn; ngôn ngữ Anh – Việt
- Số lượng : 60 trang
 

vina kyeoei

Công ty TNHH Thép Vina Kyoei
 
- Dự án      : tài liệu chuyên ngành, hợp đồng;
                   ngôn ngữ Anh – Việt, Nhật – Việt
- Số lượng : 140 pages
 

ricoh

Công ty RICOH Việt Nam
 
- Dự án      : Phiên dịch Nhật Việt tháp tùng chiến lược
                   marketing toàn quốc về máy photocopy RICOH
- Số lượng : 15 ngày
 


Trang 4 trong tổng số 6

Hồ Chí Minh

icon-phone
(028) 6294 9962
mobi
090 901 4460
icon-mail

Hà Nội

icon-phone
(024) 3652 7206
mobi
091 695 3121
icon-mail

Global

mobi
+84 (0)90 901 4166 (V)
mobi
+84 (0)90 901 4460 (E)
icon-mail

Tin tức mới - blog