Khmer (Cambodia)
Thai (ภาษาไทย)
Lao (ພາສາລາວ)
French (Fr)
Korean(Republic of Korea))
Japanese(JP)
Chinese(中国)
English (United Kingdom)
Vietnamese-VN
Trang chủ Khách hàng Dự án đã hoàn thành

kreves

Công ty TNHH Kreves
 
- Dự án      : dịch và làm phụ đề clip quảng cáo sản phẩm;
                   ngôn ngữ Anh – Việt
- Số lượng : 45 phút
 

bao minh

Công ty bảo hiểm Bảo Minh
 
- Dự án      : Tài liệu, hợp đồng bảo hiểm ;
                   ngôn ngữ Việt – Hoa, Hoa – Việt,
                   Việt - Anh, Anh – Việt
- Số lượng : 190 trang
 

ef logo

Tổ Chức Giáo Dục Quốc tế EF
 
- Dự án      : Tài liệu truyền thông giáo dục ;
                   ngôn ngữ Anh – Việt
- Số lượng : 70 trang
 

bv giadinh

Công ty TNHH Phòng Khám Gia Đình TP.HCM
 
- Dự án      : Tài liệu chuyên ngành, Quy trình tiêu chuẩn
                   chất lượng, Nội quy lao động; ngôn ngữ Anh –
                   Việt, Việt – Anh, Tây Ban Nha - Việt
- Số lượng : 1,900 trang
 
holcim
Công ty Xi Măng Holcim
 
- Dự án      : Tài liệu chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật;
                   ngôn ngữ Việt – Anh, Anh – Việt
- Số lượng : 850 trang
 

vietcombank05

Ngân hàng Vietcombank
 
- Dự án      : Phiên dịch hội thảo thay đổi logo nhận diện
                   thương hiệu VCB tại Hà Nội;
                   ngôn ngữ Việt – Anh
- Số lượng : 3 ngày
 


Trang 3 trong tổng số 6

Hồ Chí Minh

icon-phone
(028) 6294 9962
mobi
090 901 4460
icon-mail

Hà Nội

icon-phone
(024) 3652 7206
mobi
091 695 3121
icon-mail

Global

mobi
+84 (0)90 901 4166 (V)
mobi
+84 (0)90 901 4460 (E)
icon-mail

Tin tức mới - blog